นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลบคิว Print ไม่ได้

Ico48

สู่วิถีแห่งสามัญจริงๆ ครับท่าน

คำสั่ง NET เป็นคำสั่งสารพัดประโยชน์และน่ากลัวพอกันครับ 

 เพราะหากผู้ใดสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้ ก็สามารถทำอะไรกับเครื่องเราก็ได้ เช่น AddUser, Share file ...

 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
      HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
      SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

เนื้อหาเต็ม: ลบคิว Print ไม่ได้