นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP Research & Grade

Ico48

สำหรับการเลี้ยงขนมจีนนั้น  ไม่ใช่จะเลี้ยงเฉพาะกลุ่มนะคะ  จะเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลระดับภาควิชา/หน่วยงาน (เน้นเลขาฯภาควิชา ซึ่งจะเป็นเฟืองจักรอันสำคัญ สำหรับข้อมูลที่คณะฯไม่สามารถรวบรวมได้) และผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนกลางของคณะฯทั้งหมดค่ะ  เป็นการทำ After action review ของการประกันคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2550  ทั้งนี้ อะไรที่มีข้อผิดพลาด เราจะถือเป็นบทเรียน ไม่โทษใคร  เราก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปีถัดไปค่ะ  จะได้หารือกันว่าเราจะทำอย่างไรนะคะ  น่าจะเป็นการรวมพลคน QA ทั้งองค์กร    ไม่แน่ใจว่าพะละพล จะมากไปหรือปล่าว  หรือจะให้ CoP เลขาฯส่งตัวแทน โดยรวบรวมปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่พบในระดับภาควิชาฯมาคุยกัน ดีมั๊ย??? 

สำหรับการประสานงานข้อมูล   ระบบฐานข้อมูลไหนที่เราพร้อมแล้ว ที่จะให้ภาควิชา/หน่วยงาน เข้าไป update หรือส่งข้อมูล  ก็เตรียมพร้อมนะคะ  เราค่อยนัดเจอกันเป็นเรื่องๆ  จะได้ไม่เป็นการเสียเวลากัน ดีมั๊ย???

ยังไงก็ขอความคิดเห็นพวกเราด้วยนะคะ แล้วจะหารือกับท่านรองบริหารฯดูว่าเราจะทำอย่างไร?

เนื้อหาเต็ม: CoP Research & Grade