นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP Research & Grade

Ico48

สำหรับ CoP ประกันคุณภาพ ก็จะมีสมาชิกจริง 4 คน ที่เป็นแกนหลัก และคนทำงานประกันคุณภาพระดับภาควิชา/หน่วยงาน ที่ไม่ใช่เลขาฯภาควิชา/หน่วยงาน ค่ะ ในการประสานงานข้อมูล ก็จะเชิญตัวแทนจาก CoP พี่มยุรี เป็นครั้งคราวไปค่ะ

เนื้อหาเต็ม: CoP Research & Grade