นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Perpetual Machines (เครื่องจักรไม่สิ้นสุด)

Ico48

คนเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื่ออยู่แล้ว

ความรักชาติ ความภูมิใจ บางครั้งก็ทำให้มองข้ามความจริงพื้นฐานไปได้ครับ