นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP Research & Grade

Ico48

พี่สารี 

อาจารย์คิดว่า CoP ของสนล. นั้น สมาชิกควรจะเป็นคนในหน่วยงานนั้นๆที่ทำงานร่วมกัน เป็นแกนหลัก และหากมีประเด็นใดที่ต้องเชื่อมโยง หรือขอความร่วมมือ เราก็จะเชิญตัวแทนจาก CoP ทีเกี่ยวข้องมาร่วมหารือกัน หรือประสานงานกัน นะคะ

ลองนึกภาพดูหากทุก CoP ของสนล. มีคุณมยุรี   มีหวัง หัวหน้าภาคสรีรฯคงจะไม่เห็นด้วยแน่นอน เพราะพี่มยุรี จะถูกเรียกประชุมพบปะหารือ จากทุก CoP

ดังนั้นระเบียบสังคมหรือ CoP ก็น่าจะยึดตามนี้ ไม่งั้นคงวุ่นวายและทำให้คนทำงานหมดกำลังได้

หากให้เขาสมัครใจ เขาก็ลำบากใจอีก หากอยู่ CoP นี้ไม่อยู่ CoP นี้  จะมีอาการน้อยอกน้อยใจกันอีก

เนื้อหาเต็ม: CoP Research & Grade