นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Perpetual Machines (เครื่องจักรไม่สิ้นสุด)

Ico48
pui [IP: 58.9.65.179]
22 December 2008 12:16
#39365

ผมคิดว่าเป็นไปได้ครับ มันเป็นปฎิกิริยาทางเคมีแบบง่ายๆ การผลิตก๊าซใช้หลักของเคมี+ฟิสิกส์ แต่การเผาไหม้ใช้หลักของ เคมี-เคมี

เช่นพลังงานนิวเคลียร์ตอนผลิตก็ใช้หลัก เคมี+ฟิสิกส์ แต่ตอนที่จะนำมาใช้ก็ใช้หลัก เคมี-เคมี

 เพียงแต่คนเรานึกไม่ถึงนั่นเอง

ถ้ามองโดยหลักชาวบ้านๆๆ

สมมติว่าปลูกพืชอาหาร30 ไร่ เขาปลูกพืชเชื้อเพลิง1ไร่ สำหรับเติมลงในเครื่องยนต์ใช้ในการเกษตรมันก็ผลิตออกมาได้อย่างสบาย เพราะเขาบอกว่าเชื้อเพลิง1ไร่ที่เขาใช้สามารถใช้ได้ถึง1ปี

เพียงแต่ว่า

บุคคลที่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้ผลิต ก็ไม่สามารถผลักภาระการผลิตเชื้อเพลิง ให้กลุ่มผลิตอื่นๆให้ช่วยผลิตได้อย่างพอเพียง เป็นเพราะว่าเขาใช้กันอย่างมากเกินไปโดยไม่เคยผลิตเองเลย