นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP Research & Grade

Ico48
สารี (Recent Activities)
19 December 2008 14:41
#39309

เห็นทีต้องให้ รองฯ และ ผช.บริหารฯ ช่วยจัดระเบียบสังคม เอ้ย!!! CoP แล้วค่ะ  ◕〝◕

เนื้อหาเต็ม: CoP Research & Grade