นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP Research & Grade

Ico48
อุไร บุษบงค์ [IP: 192.168.100.112]
19 December 2008 10:36
#39286

          ขอเสนอว่าให้นำรายชื่อกลุ่ม Sci-R&G  ที่มีมาตั้งแต่  ตุลาคม  2550(เกิดก่อนกลุ่มอื่น  มีผลรูปธรรมชัดเจนคือSAR ซึ่งปีที่แล้วจะปวดหัวมากเรื่องจำนวนเงินวิจัยที่จะนำมาใส่ เมื่อมีฐานข้อมูลวิจัย-ตีพิมพ์ จึงช่วยได้มากใช้ประโยชน์ได้จริง     เช่นองค์ประกอบที่4 การวิจัย, ข้อ 7.12 และ 9.1)  แต่ใน web คณะฯ ยังไม่มีกลุ่มนี้  กรุณาแจ้งเกิดให้ด้วย

                                        อุไร  บุษบงค์

        

เนื้อหาเต็ม: CoP Research & Grade