นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย

Ico48

พี่สงสารคนที่คิดเกมส์จังเลย พอเจอโรคเลื่อน คงหมดกำลังใจไปเลย ดูได้จากอีเมลล์เงียบไปเลย ขนาดให้ส่งรูปถ่ายไปทายในวันงาน  พี่ไปค้น/ไปขุดหารูปโบราณมาเพื่อให้เพื่อน ๆ ทายกัน ก็ให้กำลังใจทุกคนคิดกัน  ส่วนการนำเสนอผลงานจะเอายังไงได้ทั้งนั้นสำหรับลักษณ์ 9