นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย

Ico48
สมใจ [IP: 192.168.100.112]
11 ธันวาคม 2551 16:21
#39040

การเสนอผลงานเห็นด้วยกับน้องสุดท้องของภูเก็ต(น้องตรี) ว่าอยากฟังของพี่ ๆ น้องๆ ชาวหาดใหญ่และปัตตานีเขานำเสนอกันค่ะ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ ถ้าคุณเมตตา หาวันได้แล้วช่วยส่งข่าวทางภูเก็ตด้วยก็แล้วกัน คิดว่าการเดินทางคงไม่เป็นอุปสรรค เพราะสมาชิกทุกคนบอกว่าชินแล้วกับการเดินทางภูเก็ต-หาดใหญ่