นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน"

Ico48

การเดินทางไปศึกษาดูงาน วันที่ 19-24 มกราคม 52  แน่นอนแล้วค่ะ ได้รับการยืนยันจาก "มิราเคิลทัวร์" แล้ว