นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน"

Ico48
ต้องขอบคุณ..คุณเมตตา..ซึ่งทำให้ผมมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่า..พวกเราต้องทำได้..บางการที่เราใจเย็นสักนิด..จะทำให้เราได้คิดอย่างรอบคอบ..ดีใจกับพวกเราทีม..นบ.ม.อ. รุ่น 1