นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงาพระจันทร์

Ico48
ทรรศิกา [IP: 125.27.218.16]
01 ธันวาคม 2551 18:56
#38741

เพราะดีค่ะ

เนื้อหาเต็ม: เงาพระจันทร์