นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่อง Freeze dryer (เครื่องทำแห้งตัวอย่าง)

Ico48
ธีระพันธ์ [IP: 202.28.35.2]
26 พฤศจิกายน 2551 08:35
#38568
แล้วการเพิ่มอุณหภูมิที่ plate มีผลดีหรือผลเสียอย่างไรครับ