นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP ชุมชนนักฝึกอบรม

Ico48
  • บันทึกนี้ขอบคุณ มากๆ ค่ะ
  • ช่วยเตือนความจำ...
  • เรามีนัดกันทุกวันพฤหัสสับดาห์ที่ 4 ของเดือน
  • รอบนี้  28 พย. 51 ที่ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะ...

 

เนื้อหาเต็ม: CoP ชุมชนนักฝึกอบรม