นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP ชุมชนนักฝึกอบรม

Ico48
มยุรี (Recent Activities)
21 November 2008 13:34
#38434

ขอเอาไปฝากคุณลิขิต CoP เรามั่งน่ะ จะได้มีหลาย ๆ รูปแบบ

เนื้อหาเต็ม: CoP ชุมชนนักฝึกอบรม