นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CoP ชุมชนนักฝึกอบรม

Ico48

คุณเมตตา ขา

       คุณลิขิต สรุปประเด็นได้ดีขนาดนี้ ให้กี่ดาว ดีค่ะ

     

เนื้อหาเต็ม: CoP ชุมชนนักฝึกอบรม