นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วย RSS ตอนที่ 2

Ico48

 เอา JavaScript Badge ไปใส่ในเว็บไซต์เลยก็ได้นะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/wongsakit/123836