นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “ความเคยชิน สร้างใหม่ได้เสมอ”

Ico48

เพราะความเคยชินมีทั้งสิ่งดี และ ไม่ดีค่ะ เราจึงต้องเลือกเคยชินสิ่งดีๆ ไว้..