นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “ความเคยชิน สร้างใหม่ได้เสมอ”

Ico48
ผีเสื้อทรนงค์ [IP: 192.168.100.112]
17 พฤศจิกายน 2551 09:28
#38162

เห็นด้วยกับที่อาจารย์ได้แนะนำน่ะค่ะ แต่ในบางครั้งหากเรา รู้สึกว่าทำสิ่งใหม่ ๆ แล้ว รู้สึก...ก็จงทำต่อไป แต่หากทำแล้วรู้สึก...ก็จง...(งง)