นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำสถานที่สัมมนา:เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง

Ico48
chakrit.t [IP: 192.168.53.42]
20 ตุลาคม 2550 15:45
#381
เคยไปใช้บริการครั้งหนึ่งครับ แต่เข้าใจว่ารีสอร์ทรับลูกค้ามากเกินไป และกลุ่มที่ไปก็ใหญ่ เลยต้องนั่งเรือใหญ่ท่องทะเลสาบ ซึ่งวิ่งได้ช้า เสียเวลานั่งเรือ 2 ชั่วโมงกว่า เที่ยวเกาะ 2 ได้เกาะเดียว เพราะเขาจะรีบกลับมาจัดให้เรากินข้าวเที่ยง เร็ว ๆ โดยมีอีกกรุ๊ปใหญ่รอกินข้าวเที่ยงเหมือนกัน มีความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบไปนิดหนึ่งครับ