นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48
พ่อน้องออม [IP: 115.67.193.99]
13 พฤศจิกายน 2551 14:25
#38061

จะสมัครวันนี้ครับ และจะรักษามารายตามข้อกำหนดครับ

เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog