นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้ Change Management (จากแนว negative)

Ico48
นายสุรพล โพธิ์กลั่น [IP: 202.44.70.50]
10 พฤศจิกายน 2551 12:54
#37902

ผมอยากทราบว่า

-ในเรื่อง change management ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้างครับ
-ผลกระทบที่มีต่อ change management คืออะไรบ้าง

- การแก้ปัญหาของ change management เป็นแบบไหนครับ

-ข้อดีและข้อเสีย change management คืออะไรบ้างครับ

-ใน change management มีความเกี่ยวข้องกับระบบอื่นหรือไม่ครับ

 และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ change management ได้ไหมครับ  

ขอบคุณครับ