นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดีๆ กับการทำวิจัยกับชุมชน

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 125.27.138.153]
06 ธันวาคม 2550 19:10
#3786

   การวิจัยชุมชนเป็นการเรียนรู้จากคน  เราเห็นคุณค่าของคน  ชอบอ่านบันทึกของอาจารย์มากเหมือนได้อ่านใจของคนหนึ่งคนที่ได้บอกให้คนอื่นๆได้รับรู้

ผลการวิจัยงดงามมากค่ะ ทุกคนเห็นคุณค่าของกันและกัน ทำมากๆ  ทุกคนช่วยกันทำ

สังคมสันติสุขอยู่รอบตัวเรานี้เอง   วิจัยชุมชนเสริมพลังคนวิจัยพัฒนางานวิจัยค่ะ  เห็นด้วยๆๆๆๆๆๆ