นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดที่ได้จากพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวง

Ico48
บุ้ม psu. (Recent Activities)
06 December 2007 16:56
#3769

ปีนี้โชคดีที่ยังมีคนคิดถึงและชวนไปจุดเทียนถวาย พระพร ที่ริมอ่างน้ำ ม.อ. (เพราะว่าบางคนไม่เคยที่จะคิดถึง หรือคิดจะชวนไปไหนหรอก...) อาจเป็นเพราะคนเยอะมาก ทำให้เราไม่เจอกัน แต่เราก็ได้จุดเทียนร่วมกันน่ะ  ปีนี้พลุน้อยกว่าปีที่แล้วช่วงงานฉลองครองศิริราชย์ ครบ 60 ปี พลุจะมากกว่า สวยกว่า อากาศก็ดีด้วยคะ แม้ปีนี้ ฝนจะตกบ้าง แต่ทุกคนก็พร้อมใจที่จะมาถวายพระพรแด่ในหลวงของเรา