นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mom

Ico48
  • แหงะ...เอ๋อ!!!...อันนี้คงเด็ดเสาไฟ...เอ้ยไม่ช่ายจิ ทำสัญลักษณ์ไว้ที่เสาไฟไง
  • (อุตส่าห์เสนอช่องทางอีกเรา?...- -ล)
  • เนื้อหาเต็ม: Mom