นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหา........ตัวเอง

Ico48

ในขณะที่อาจารย์ค้นหา..ตัวเอง อาจจะมีหลาย ๆ คน ที่ไม่เคยค้นหาตัวเองเลยในชีวิต (._.?)

เนื้อหาเต็ม: ค้นหา........ตัวเอง