นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
PT [IP: 58.64.96.176]
24 ตุลาคม 2551 03:09
#37232

ได้ 126  มีเดาอยู่ 2-3 ข้อ เพราะ บางครั้งไม่เข้าใจจิงๆ ว่าเค้าจะสื่อถึงอะไร

 

แหะๆ แต่ก็ดี เรียน ได้เกียรตินิยมมา  แต่ยังไม่หางานทำเลย อ่า