นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหา........ตัวเอง

Ico48

อ่านบันทึกอาจารย์แล้วคิดถึงพ่อเลย

เพราะว่าพ่อจะเขียนตัวเลขเป็นเลขไทยอย่างเดียวเลยค่ะ

 

เนื้อหาเต็ม: ค้นหา........ตัวเอง