นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหา........ตัวเอง

Ico48

"เพราะไร้สาระ..จึงทำให้ชีวิตมีความหมาย"

ข้อความนี้เห็นด้วยอย่างแรงค่ะ  ชอบค่ะ@_____@

เนื้อหาเต็ม: ค้นหา........ตัวเอง