นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สักวัน share ต้องยิ่งใหญ่

Ico48

เพิ่งจะเข้ามาร่วมวง share แต่พอเข้ามาป้อมกลับไม่ค่อยจะเข้ามา share เสียนี่