นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหา........ตัวเอง

Ico48
อ่านแล้วรู้สึกสื่อถึงพ่อ-แม่ของตัวเองจังค่ะ ท่านคงรู้สึกเหมือนคุณคนธรรมดา ที่ลูกของตัวเองกำลังออกเดินทาง ถึงแม้ว่าอาจไม่ตามรอยที่ท่านต้องการ แต่ขอให้เดินได้ด้วยตัวเอง พ่อแม่คงรู้สึกเป็นสุขใช้มั้ยค่ะ
เนื้อหาเต็ม: ค้นหา........ตัวเอง