นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหา........ตัวเอง

Ico48

รู้สึกดีกับบันทึก "ไร้สาระ" นี้มาก
เหมือนได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคุณคนธรรมดามากขึ้น

  • เห็นมุมของลูกชายที่น่ารัก
  • เห็นมุมของคุณพ่อทันสมัยที่รักและเข้าใจลูกๆ
  • เห็นมุมของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ยังคงเดินทางเพื่อหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ

บางครั้งเวลามีอะไรเข้ามาในชีวิตมากๆ รู้สึกว่า การหยุดนิ่ง  ก็ช่วยให้เราได้มองตัวเองมากขึ้น พบตัวเองมากขึ้น

แต่ยังไงความต้องการที่ไม่เคยสิ้นสุดของเรา ก็คงต้องให้เราเดินทางค้นหาต่อไป

เนื้อหาเต็ม: ค้นหา........ตัวเอง