นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหา........ตัวเอง

Ico48

เพราะอากาศสบาย ๆ ใจจึงรู้สึกสบาย ๆ  ด้วยรึเปล่าค่ะ

ยิ้ม ๆ ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ค้นหา........ตัวเอง