นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การนำเข้าคำถาม ใน LMS@PSU จากไฟล์

Ico48

วันนี้มีโจทย์ที่ต้องช่วยแนะนำนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลข้อสอบและเนื้อหา Flash ขึ้นไปบน LMS@PSU 

ก็เลยเจอปัญหาการ import file เข้าสู่คำถาม 

ปรากฎว่า นำเข้าไม่ได้ เพราะระบบไม่รองรับภาษาไทย TIS-620 ต้องตั้งค่าไฟล์ให้ใช้ UTF-8 ด้วย ถึงจะนำเข้าระบบได้

เพราะฉนั้น ต้องใส่ 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

ในบรรทัดแรกของไฟล์ก่อนครับ