นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดที่ได้จากพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวง

Ico48

ผมก้มีโอกาสได้รับฟังและรับชม เหมือนกันครับทั้ง 2วันเลย และได้ข้อคิดต่างๆมาด้วยครับ  ยังได้ไปจุดเทียนชัย ที่อ่างเก็บน้ำมอ. ด้วย น่ะครับ ดีใจและประทับใจมากเลยครับ ขนาดฝนตกนิดหน่อยก็ยังมีคนไปร่วมกันเยอะเลยเห็นแล้วซึ่งใจจริง แล้วพี่บุ้มล่ะได้ไปไหนป่าวครับ