นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้ Change Management (จากแนว negative)

Ico48

กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงในแนว positive

มันจะเกี่ยวกันการสร้างทัศนคติเชิงบวกไหมค่ะ

แต่การจะสร้าง ทัศนคติเชิงบวกได้ ก้อต้องใช้...อะไรดี แหะ ๆ ไม่รู้

แต่การชี้แจงทุก ๆ ข้อข้องใจของการเปลี่ยนแปลง

บอกถึงข้อดีข้อเสีย และอื่น ๆ ให้เข้าใจตรงกัน

น่าจะเป็นการเริ่มต้น  การสร้างทัศนคติเชิงบวกได้ดี

ใช่หรือเปล่า....??