นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้ Change Management (จากแนว negative)

Ico48

ผู้รู้ ครับ

ช่วยตัดส่วนเลอะๆ code ที่อ่านไม่รู้เรื่องให้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ