นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สงขลาอความเรียมเปิดให้บริการ 27 กันยายน 2551 ... น่าไปจัง

Ico48

โฮะ โฮะ พาเจ้าไผ่ กะหมูพี ไปบ้างดีกว่า ไปมั้ยป้าต๊ะ ชวนป้าต๊ะไปเลี้ยงหมูพี คริ คริ

ว่าแต่ มัยต้องฟรีสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปล่ะ ไม่ 60 ปีขึ้นไป เหมือนที่อื่นอะ เซ็งเลย