นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 5ส กับความสุข ณ ฝ่ายบริการวิชาการ

Ico48
พี่พระจันทร์คะ  ถ้าทำ 5ส  แล้ว ไม่มีที่เก็บ Doraemon ส่งมาให้น้องได้นะเดี๋ยวน้องเก็บให้ คิกคิก