นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 15 งานศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ใน ม.อ.

Ico48
  • ตามมาเก็บเกี่ยวความไพเราะของเพลงด้วยคนค่ะ
  • จะบอกอาจารย์ถูกพาดพิง อ่านได้ที่นี่
  • พี่ขออภัยไว้ณ.ที่นี่ด้วยได้เพิ่มสระ.....า   ให้ 1 ตัวค่ะ ในชื่อค่ะ