นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน

Ico48

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนค่ะ โดยเฉพาะ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาธรณีศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร์ (เชียร์คนภาคเดียวกัน 555)