นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน

Ico48
อยุทธ์ [IP: 192.168.100.112]
18 กันยายน 2551 16:05
#35884
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและคณาจารย์ทุกท่านครับ