นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 15 งานศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ใน ม.อ.

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.100.112]
18 กันยายน 2551 12:56
#35869

ด้วยได้นั่งล้อมวงฟังพี่ๆร้องเพลง  เราร่วมร้อง  ซึมซับเนื้อหา  ตามหาความหมาย  ถามหาคนแต่ง  ได้รู้จัก  ได้รียนรู้ประวัติของเพลง  ความสัมพันธ์ของคน  เชื่อมร้อยเป็นความผูกพันธ์ของลูกสงขลานครินทร์

  มักหาโอกาสเช่นนี้ถ่ายถอดบรรยากาศความผูกพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น สานสัมพันธ์ต่อไป นี้คือหน้าที่ของเราต่อสงขลานครินทร์  ต่อเพื่อนมนุษย์

       เคารพรักและคิดถึง

     อุดม  พานทอง