นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ธงไทย ธงชัย

Ico48
sukit (Recent Activities)
17 September 2008 19:36
#35853
ก็หวังว่าคนไทยจะสามัคคีกัน เห็นแก่ส่วนรวม เพื่อหยุดน้ำตาประชาชนครับ
เนื้อหาเต็ม: ธงไทย ธงชัย