นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันเนื่องมาจาก ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล

Ico48

ร.เอ๋ยร.รักสลักจิตให้คิดถึง
ให้ฝังตรึงประทับตาห่วงหากัน
เหมือนดั่งมนต์มายาตะลึงงัน
ตกห้วงฝันลืมตื่นฟื้นคืนมา

ในวันที่ท้องฟ้าทาสีดำ
ทุกคืนค่ำดื่นดึกรู้สึกไหว
ความมืดมากลายกล้ำซ้ำซัดใจ
ซวนเซไปไกลลึกเกินสุดหยั่ง

มีแสงหนึ่งงดงามยามฟ้าดำ
สดใสล้ำราวมณีศรีสวรรค์
ขจัดมืดในใจให้สิ้นพลัน
โอบกอดฉันให้คลายกายหนาวเย็น

สี

กันแน่

เราเอง