นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัคร อาสาสมัครภาควิชาฯ (Sci-R&G) บันทึกข้อมูลวิจัย / ตีพิมพ์

Ico48
อุไร บุษบงค์ [IP: 192.168.100.112]
12 กันยายน 2551 11:09
#35627

ขอสมัครอาสาสมัครบันทึกข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์

เพราะคิดว่าอยากจะให้ Link กับ เว็บไซด์ ของภาควิชาฟิสิกส์  ในการดูว่าใครได้ทำวิจัยเรื่องอะไรไปบ้างเป็นฐานข้อมูลที่นักวิจัยก็จะสามารถดูได้ด้วย

                                                    อุไร