นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทกลอนที่แปลโดยคุณโอสถ​ ​โกสิน​

Ico48

ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นดั่งสายน้ำ

สิ่งที่จะทำให้เราอยู่หรือตายไป ก็คือ ชั่ว-ดีที่ได้กระทำ
คุณธรรมกำหนดนำ ดี-ชั่ว

เราเอง