นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัคร อาสาสมัครภาควิชาฯ (Sci-R&G) บันทึกข้อมูลวิจัย / ตีพิมพ์

Ico48

ขอขยายความอีกนิด อาสาสมัครจากภาควิชาฯ ไหน ก็จะให้ทดลองบันทึกเฉพาะภาควิชาฯ นั้น ค่ะ เพื่อให้มีคนเข้าใจการบันทึกข้อมูลฐานวิจัย และตีพิมพ์ มากกว่า 1 คนค่ะ