นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาแล้ว EndNote, Reference Manager

Ico48
ขอบคุณมากครับ น่าจะเป็นประโยชน์กับผมมากในอนาคต หลังจากไม่มี EndNote ให้ใช้แล้ว
เนื้อหาเต็ม: ลาแล้ว EndNote, Reference Manager